تبلیغات
دنـیای هـآنـآ - پروـفایلمـ
منـ شاد ترینـ دختر افسردهـ جهانمـ
اسم:هــآنـآ
صدامـ میکننـ:هانــو،خلـ و چلـ،خرسـ عسلیـ،برادلی چاکرز
سنـ:14
اخلاقـ:نمیدونمـ:/
درس مورد علاقهـ:علومـ
درسیـ ک بدمـ میاد:عربـی-.-
خوانندهـ مورد علاقهـ:محسنـ چاوشی
خارجیـ:لیلـ مکسـ،بی تی اسـ،سلـنا گومزـتیلـور سویفتـ
بازیـگر مورد علاقهـ:بهرامـ رادانـ
غذایـ مورد علاقمـ:قورمهـ سبزیـ،مرغ!
رمانـ مورد علاقمـ:افسونگری از جنس غمـ،و یه رمان ک نمیدونم برای کودکانه یا نه به اسم:ته کلاس،ردیف اخر،صندلی اخر:/
رنگ مورد علاقمـ:ابـی،مشکـی
^ـــ^